Scheepvaartroutes Noordzee wijzigen flink

31 July 2013

In de nacht van 31 juli op 1 augustus krijgt het Nederlandse deel van de Noordzee een geheel nieuw stelsel van vaarroutes. Medewerkers van Rijkswaterstaat verleggen in twee dagen tijd met drie betonningsvaartuigen alle boeien die de nieuwe vaarwegen markeren. De nieuwe routes gaan na vijf jaar van voorbereiding en internationaal overleg in op 1 augustus om 02.00 uur 's nachts. De Kustwacht is verhoogd paraat om de wijziging zo goed mogelijk en zonder incidenten te begeleiden. De nieuwe routering moet de scheepvaart op de Noordzee veiliger en efficiënter maken. Bovendien scheppen de aangepaste vaarroutes meer ruimte voor ander gebruik van de Noordzee, zoals de olie- en gaswinning en de aanleg van windmolenparken. Schepen kunnen een optimale, veilige afstand bewaren tot elkaar en tot windmolens alsmede olie- en gasplatforms. De toegang tot de havens van Rotterdam en Amsterdam wordt volgens Rijkswaterstaat behoorlijk vergemakkelijkt. De Noordzee is met 260.000 scheepsbewegingen één van de drukst bevarenzeeroutester wereld en zeker de meest gebruikte zeestraat in Europa. De aanpassing van dezeeroutesgebeurt in samenspraak met België, Groot-Brittannië en Duitsland. Ook de Kustwacht, de Dienst der Hydrografie, het Loodswezen, reders, de Vereniging van Kapiteins en visserij- en mijnbouworganisaties zijn betrokken bij de aanpassingen.

Bron: Rijkswaterstaat Bron: Rijkswaterstaat

Nieuwe orde scheepvaartroutes op krioelende Noordzee

Vorig jaar november werden de nieuwe routes goedgekeurd door de International Maritime Organization (IMO). Deze VN-organisatie zorgt ervoor dat deelnemende landen afspraken maken om de scheepvaart zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk te maken. De vaarwegen op de Noordzee worden drastisch herschikt om meer orde te scheppen in het almaar drukker wordende scheepvaartverkeer. Met 336 schepen die op elk moment van de dag gebruik maken van het Nederlandse deel van de zee is het noodzakelijk ordening aan te brengen, zegt Jacques van Kooten. Hij heeft als coördinator namens Rijkswaterstaat bijgedragen aan de nieuwe vaarroutes. Enkele bijna-aanvaringen bij de toegangen tot de zeehavens hebben volgens Van Kooten de afgelopen jaren de noodzaak onderstreept tot een betere verkeersgeleiding. 'Veel vaarroutes liepen kriskras door elkaar', zegt coördinator Van Kooten. 'Nu hebben we op vele plaatsen gescheiden banen voor de scheepvaart kunnen maken.'
Veel vaarroutes verdwijnen, andere verlegd. Liefst 554 kilometer aan overbodige vaarwegen verdwijnen. Honderden kilometer aan vaarroutes zijn verlegd. 'Dat schept in de toekomst meer ruimte voor de aanleg van windmolenparken op zee', aldus Van Kooten. Rijkswaterstaat heeft samen met de Rotterdamse en Amsterdamse havens en de initiatiefnemers van windmolenparken op zee bijgedragen aan de nieuwe scheepvaartroutering. Doorgaand verkeer tussen het Kanaal en Duitsland krijgt een eigen vaarstrook. Doel is dat de 260.000 scheepsbewegingen veilig en doelmatig over de Noordzee te leiden. De operatie heeft tot de aanpassingen van zeekaarten geleid, die de koopvaardij en andere gebruikers inmiddels hebben aangeschaft. Alle rederijen zijn voldoende op de hoogte gesteld, verzekert Van Kooten. Voor alle zekerheid is de Kustwacht de komende tijd extra alert op het gebruik van de nieuwe vaarwegen.

More news
Contact information
 • Datema Delfzijl B.V.

 • Delfzijl office

  Zeesluizen 8
  9936 HX Delfzijl
  tel: +31 (0) 596 635 252
  fax: +31 (0) 596 615 245
  sales@datema.nl
  The Netherlands

 • Rotterdam office

  Galvanistraat 148
  3029 AD Rotterdam
  tel: +31 (0) 10 436 61 88
  fax: +31 (0) 10 436 55 11
  The Netherlands